Eleminim EGR

Çfare eshte EGR-ja?

EGR eshte valvula e riqarkullimit te gazrave te shkarkos ne makinat moderne te naftes. Kjo ben te mundur futjen e nje pjese te gazrave te shkarkos ne motorr ne menyre qe te uli ndotjen qe shkatohet nga nafta.

Eliminimi i EGR.

Me kalimin e kohes dhe papastertite te gazrave te shkarkos EGR bllokohet dhe motorri nuk funksionon sic duhet. Kemi patur raste qe klienti ka nderruar valvulen e  EGR deri ne tre here dhe pas disa mije km ka patur probleme. Faktoret kryesore qe ndikojne jane nafta e papaster dhe dhe vaji i motorrit jo cilesor. Ketu ne TAGservis ne mund ta eliminojme EGR ne menyre profesionale me ane te riprogramimit te centralines ne menyre qe te mos futi me gazrat e ndotura te shkarkos ne motorr dhe mos te ndezi llampe ne kroskot kur DPF eshte e hequr. Avantazhet jane disa qe motorrit i rritet jetegjatesia sepse nuk fut gazra te ndotura dhe temperaturat e ajrit brenda ne motorr eshte me e ulet , kjo gje sjell perfitime ne ekonomi dhe ne riprezo te motorrit.