Hana

Hana

HANA engineering eshte nje nga kompanite me novatore per prodhimin e injektoreve te gazit. Injektoret e tyre jane shume te ngjashem me injektoret e benzines 90% e injektoreve te tjere te gazit jane elekroval , dhe kane karakteristika te vecanta si psh: nuk bejne zhurme , koha e injektimit eshte shume e sakte dhe duke patur kohen e injektimit te sakte instaluesi mund te kalibroje centralinen e gazit ne te 1000 e milisekondit e cila perktheht ne fuqi per makinen dhe punim shume te sakte te motorrit. Gjithashtu injektoret HANA kane prurjen me te madhe te injektoreve ne treg deri 70 KF per cilinder.