Kursimi

Kur beni  15.000 km ne vit

Shpenzim   benzine    292.500 LEK

Shpenzim   gaz           144.000  LEK

KURSIMI                      148.500 LEK

Kur beni  30.000 km ne vit 

Shpenzim   benzine    585.000 LEK

Shpenzim   gaz           288.000 LEK

KURSIMI                      297.000 LEK

Ne cmim eshte llogaritur edhe konsumi prej +20%  qe kerkon gazi

Shuma eshte perllogaritur per nje konsum mesatar 10 lt/100km  (ose 12 lt/100km  ne gaz

Cmimi Ibenxines I perllogaritur mesatarisht 195 lek/lt