REZERVO NJË TAKIM

Ne jemi një nga ofiçinat kryesore të riparimit të makinave në Tiranë.
Të gjitha shërbimet mekanike kryhen nga mekanikë të kualifikuar.

© Copyright 2017 TAG SERVIS TIRANA AUTO GAS