ONLINE APPOINTMENT

Book your appointment now and get $5 discount.

MAKE APPOINTMENT
DOWNLOAD
Download BrochureDownload Summary

Diagnoze kompjuterike

Servisi jonë gjithashtu është i pajisur me aparate diagnoze nga më modernet. Diagnoza kryhet nga inxhinierë të kualifikuar. Procedura e kontrollit kompjuterik kombinohet me eksperiencën shumëvjeçare të stafit tonë për të arritur në një konkluzion sa më të shpejtë dhe kostoefektiv për klientët tanë.

Skanim makine për “fault code”

Kjo është procedura e parë që kryhet:
Makina është e fikur me kuader ndezur dhe në një pjesë të rasteve kaq mjafon të identifikuar dhe riparuar defektin.

Po kur makina nuk nxjerr “fault code” dhe prapë nuk punon në rregull?

Në të tilla raste diagnoza kompjuterike kryhet në rrugë, makina testohet në ngarkesa të ndryshme dhe cdo gjë regjistrohet në kompjuter. Aparatet tona diagnostifikuese mund të regjistrojnë shumë parametra njëkohësisht, si psh: temperaturën e ajrit në hyrje të motorrit, presionin e turbos në xhiro të ndryshme, kohën e hapjes së injektorëve etj.

© Copyright 2017 TAG SERVIS TIRANA AUTO GAS