ONLINE APPOINTMENT

Book your appointment now and get $5 discount.

MAKE APPOINTMENT
DOWNLOAD
Download BrochureDownload Summary

Diagnoze kompjuterike

Servisi jonë gjithashtu është i pajisur me aparate diagnoze nga më modernet. Diagnoza kryhet nga inxhinierë të kualifikuar. Procedura e kontrollit kompjuterik kombinohet me eksperiencën shumëvjeçare të stafit tonë për të arritur në një konkluzion sa më të shpejtë dhe kostoefektiv për klientët tanë.

© Copyright 2017 TAG SERVIS TIRANA AUTO GAS